Прециз-СХ

8.1.31 (01.04.2021)
  • Въвеждане на документи Ускорен е начинът за въвеждане на документи съдържащи валутни сметки. Програмата взема курса на дадена валута от сайта на БНБ.
8.1.22 (25.02.2021)
  • Дневник продажби Програмата открива дупки в номерацията и предлага да бъдат прибавени към списъка с анулираните документи.
8.1.19 (23.02.2021)
  • ДДС декларация Прибавена е възможност за автоматично изчилсяване на стойностите в кл. 70, 71, 80 и 81 на база на информацията за декларациите за миналите месеци. В началото няма да има такава информация и изчисленията може да не са коректни. Използвайта с внимание и проверявайте всичко, защото вие носите отговорност за попълването като счетоводител.
8.1.13 (15.02.2021)
  • Преоценка на валути Вече можете да вземете курса на дадена валута към избраната дата от сайта на БНБ чрез натискане на бутона "..." в дясно от полето с курса в таблицата.
8.1.11 (10.02.2021)
  • Дневници по ЗДДС Добавена е възможност за експорт на дневниците в LibreOffice/OpenOffice.