Прециз-СХ

8.2.25 (20.10.2021)
  • Банкови извлечения AI Поправки по импорта от ОББ. Някой извлечения излизаха обратно на хронологично..
8.2.20 (29.09.2021)
  • Банкови извлечения AI Добавена е поддръжка на Централна кооперативна банка (pseudo CSV).
8.2.18 (29.09.2021)
  • Банкови извлечения AI Добавена е поддръжка на Пощенска банка (ЮроБанк).
8.2.15 (28.09.2021)
  • Банкови извлечения AI Добавено е автоматично разпознаване на формата на извлечението.
8.2.13 (27.09.2021)
  • Банкови извлечения AI Добавена е поддръжка на ПроКредитБанк.
8.2.10 (16.09.2021)
  • Банкови извлечения AI Добавена е поддръжка на Първа инвестиционна банка и ИнвестБанк.
8.2.08 (14.09.2021)
  • Банкови извлечения AI Добавена е поддръжка на Обединена българска банка и TBI банк.
8.2.03 (10.09.2021)
  • Банкови извлечения AI Добавена е поддръжка на импорт от ДСК (XML).
8.2.00 (08.09.2021)
  • Банкови извлечения AI Нов модул за автоматично осчетоводяване на банкови извлечения на база на XML файлови експорти от системи за електронно банкиране. В първата версия се поддържат експорти от РайфайзенБанк и БулБанк.