Прециз-СХ

7.3.09 (04.01.2018)
 • Избор от номенклатура Програмата помни последния избран елемент на номенклатура и го показва селектиран при повторен избор от тази номенклатура
 • Избор от номенклатура Понякога не се помни последния начин на сортиране
 • Натурални обороти Добавена е колона "Индикатор на нивото (*)"
 • Аналитична ведовост Добавена е колона "Падеж", която е подходяща за експорт в Excel
7.2.21 (14.11.2017)
 • Масови плащания Добавен е експорт на файл за масови плащания към Инвестбанк АД (IORTBGSF)
7.2.20 (08.11.2017)
 • Въвеждане на докменти Улеснено е въвеждането на номера данъчни документи, в които има много нули. Вместо да въвеждате "1000000123", може да въведете "1+123" и при изход от полето плюса ще се замести с толкова нули, колкото са нужни, за да се достигне дължина 10 цифри.
 • Въвеждане на докменти Автоматично се предлага следващия номер при въвеждане на продажби
7.2.17 (02.11.2017)
 • Печат Отстранен е проблем с размера на текста при печат на принтер. Проблемът се наблюдава под Windows 10 и компютър с FullHD монитор.
7.2.14 (29.09.2017)
 • Папки Във "Въвеждане на документи" вече можете да изберете от използваните до момента папки чрез бутона в дясно "..."
7.2.13 (27.09.2017)
 • Протокол Добавен е улеснен начин за разпечатка на бланка "Протокол" директно от "Въвеждане на документи" чрез натискане на F7-Печат
7.2.12 (25.09.2017)
 • Аналитична ведомост Опционално показване на колона "Код група"
 • Аналитична ведомост Експорт към Excel/OpenOffice само на определено ниво на аналитичност
 • Разпределяне на разходи 5 Разпределяне на база на обороти по трета сметка
 • Разпределяне на разходи 5 Възможност за разпределяне за всички номенклатурни позиции
7.2.09 (25.08.2017)
 • Аналитична ведомост Добавена е опция за показване на справката във валута