Прециз-СХ

7.4.19 (01.06.2018)
 • Верификация 60 Подобрения по алгоритъма на "Верификация на група 60".
7.4.17 (14.05.2018)
 • ДДС Поддръжка на ДДС номера започващи с "EU"
7.4.14 (29.03.2018)
 • Печат Дадена е възможност за настройка на двустранен печат за принтери, които го поддържат
7.4.07 (13.03.2018)
 • ПАРТИДИ Поддръжката на партиди и срокове на годност е преработена изцяло. Новият вариант има отлична интеграция със счетоводната информация в Прециз-СХ, по-добро бързодействие и е по-лесен за работа
 • Инвентарен опис Добавен е вариант по партиди
 • Замразяване на период Нова възможност, която оптимизира данните и позволява безкомпромисно бързодействие дори и при бази данни с над 100 000 документа
 • Въвеждане на документи Добавени са теми за оформление на таблицата за въвеждане; Някой от темите са семантични и спомагат за по-лесното възприемане на счетоводната информация
 • Въвеждане на документи Оптимизирани са операциите преместване на ред, вмъкване и изтриване на ред
 • Банкови сметки Поддръжка на международни банкови сметки и такива, които имат SWIFT код
7.3.09 (04.01.2018)
 • Избор от номенклатура Програмата помни последния избран елемент на номенклатура и го показва селектиран при повторен избор от тази номенклатура
 • Избор от номенклатура Понякога не се помни последния начин на сортиране
 • Натурални обороти Добавена е колона "Индикатор на нивото (*)"
 • Аналитична ведовост Добавена е колона "Падеж", която е подходяща за експорт в Excel