Прециз-СХ

7.5.10 (11.12.2018)
 • Верификация нат. позиции Решен е проблем с изчисленията в частен случай.
7.5.05 (05.11.2018)
 • Отчетни форми/Главна книга Дадена е възможност за извеждане на отчетни форми и главна книга при наличие на данни за повече от една година без да има нужда да се прави компютърно приключване на данните
 • Отчетни форми/Главна книга Дадена е възможност за задаване на параметър начална дата при извеждане на тези справки
 • Верификация 60 Процедурата работи по-оптимално в някой случаи.
7.4.19 (01.06.2018)
 • Верификация 60 Подобрения по алгоритъма на "Верификация на група 60".
7.4.17 (14.05.2018)
 • ДДС Поддръжка на ДДС номера започващи с "EU"
7.4.14 (29.03.2018)
 • Печат Дадена е възможност за настройка на двустранен печат за принтери, които го поддържат
7.4.07 (13.03.2018)
 • ПАРТИДИ Поддръжката на партиди и срокове на годност е преработена изцяло. Новият вариант има отлична интеграция със счетоводната информация в Прециз-СХ, по-добро бързодействие и е по-лесен за работа
 • Инвентарен опис Добавен е вариант по партиди
 • Замразяване на период Нова възможност, която оптимизира данните и позволява безкомпромисно бързодействие дори и при бази данни с над 100 000 документа
 • Въвеждане на документи Добавени са теми за оформление на таблицата за въвеждане; Някой от темите са семантични и спомагат за по-лесното възприемане на счетоводната информация
 • Въвеждане на документи Оптимизирани са операциите преместване на ред, вмъкване и изтриване на ред
 • Банкови сметки Поддръжка на международни банкови сметки и такива, които имат SWIFT код