Склад-СХ

7.5.12 (11.12.2018)
  • Верификация нат. позиции Решен е проблем с изчисленията в частен случай.
7.5.11 (05.11.2018)
  • Отчетни форми/Главна книга Дадена е възможност за извеждане на отчетни форми и главна книга при наличие на данни за повече от една година без да има нужда да се прави компютърно приключване на данните
  • Отчетни форми/Главна книга Дадена е възможност за задаване на параметър начална дата при извеждане на тези справки
  • Верификация 60 Процедурата работи по-оптимално в някой случаи.
7.5.02 (28.08.2018)
  • Пропуснати номера Функцията вече взема предвид и датата на документа, за да ви покаже подходящи номера
7.4.24 (01.06.2018)
  • Улеснение Улеснен е изборът на "към фактура" при създаване на Дебитно/Кредитно известие