Склад-СХ

7.3.10 (08.01.2018)
  • Препакетиране Добавена е поддръжка на шаблони за препакетиране
  • Материална калкулация Дадена е възможност за пускане на множество калкулации за различни "Обекти/цехове" както и разполагане на калкулациите в отделна папки
  • Инвойси Решен е проблем при редактиране на инвойс с услуги във валута
7.3.09 (04.01.2018)
  • Избор от номенклатура Програмата помни последния избран елемент на номенклатура и го показва селектиран при повторен избор от тази номенклатура
  • Избор от номенклатура Понякога не се помни последния начин на сортиране
  • Натурални обороти Добавена е колона "Индикатор на нивото (*)"
  • Аналитична ведовост Добавена е колона "Падеж", която е подходяща за експорт в Excel
7.2.29 (09.11.2017)
  • Въвеждане на докменти Улеснено е въвеждането на номера данъчни документи, в които има много нули. Вместо да въвеждате "1000000123", може да въведете "1+123" и при изход от полето плюса ще се замести с толкова нули, колкото са нужни, за да се достигне дължина 10 цифри.