Склад-СХ

7.4.24 (01.06.2018)
 • Улеснение Улеснен е изборът на "към фактура" при създаване на Дебитно/Кредитно известие
7.4.09 (13.03.2018)
 • ПАРТИДИ Поддръжката на партиди и срокове на годност е преработена изцяло. Новият вариант има отлична интеграция със счетоводната информация в Прециз-СХ, по-добро бързодействие и е по-лесен за работа
 • Инвентарен опис Добавен е вариант по партиди
 • Избор на артикул Наличностите вече се виждат директно в прозореца за избор
 • Замразяване на период Нова възможност, която оптимизира данните и позволява безкомпромисно бързодействие дори и при бази данни с над 100 000 документа
 • Въвеждане на документи Добавени са теми за оформление на таблицата за въвеждане; Някой от темите са семантични и спомагат за по-лесното възприемане на счетоводната информация
 • Въвеждане на документи Оптимизирани са операциите преместване на ред, вмъкване и изтриване на ред
 • Банкови сметки Поддръжка на международни банкови сметки и такива, които имат SWIFT код
7.3.10 (08.01.2018)
 • Препакетиране Добавена е поддръжка на шаблони за препакетиране
 • Материална калкулация Дадена е възможност за пускане на множество калкулации за различни "Обекти/цехове" както и разполагане на калкулациите в отделна папки
 • Инвойси Решен е проблем при редактиране на инвойс с услуги във валута
7.3.09 (04.01.2018)
 • Избор от номенклатура Програмата помни последния избран елемент на номенклатура и го показва селектиран при повторен избор от тази номенклатура
 • Избор от номенклатура Понякога не се помни последния начин на сортиране
 • Натурални обороти Добавена е колона "Индикатор на нивото (*)"
 • Аналитична ведовост Добавена е колона "Падеж", която е подходяща за експорт в Excel