ТРЗ ЗАПИ

9.09.34 (04.08.2022)
  • Масови плащания Добавена е поддръжка на Интернешънъл Асет Банк.
9.09.31 (28.07.2022)
  • Авансови облекчения за деца От тази година НАП дава възможност част от облекченията за деца (по 600 лв. на дете до 3 деца) да се използват авансово. Авансовите облекчения се използват в юли и август и октомври и ноември. За да стане това в ЗАПИ, трябва да въведете броя деца, за които искате облекчения в новите колони 54 и 55.
9.09.27 (15.06.2022)
  • Изпращане на фишове по електронна поща Добавена е възможност за импорт на адреси и пароли от текстов файл във формат CSV. Форматът е описан в диалога за импорт.
9.09.18 (17.05.2022)
  • Присъствени форми Формите вече се попълват автоматично за еПарични обезщетения и платени отпуски.
9.09.15 (10.05.2022)
  • Платен отпуск в други случаи Добавена е възможност за въвеждане на отпуските за брак, кръводаряване и други като се задават от дата до дата.
9.09.14 (15.04.2022)
  • Списъчен и средно списъчен брой Добавена е възможност за извикване на справката с месец 13, което значи за цялата годиня.
9.09.12 (14.04.2022)
  • Списъчен и средносписъчен брой Добавена е възможност за извеждане на справката само за определен отдел или разходен център.
  • Ведомост за подписи Добавена е колона "Ваучери за храна", за да се удостовери получаването на ваучерите от служителите.
9.09.09 (06.04.2022)
  • Масови плащания към бюджета Добавена е поддръжка на файловия формат MT198/MT103 (BGI) на банка ДСК.
9.09.05 (16.03.2022)
  • ЗБДОО 2022 Отразени са промените в осигуряването от Април месец според ЗБДОО 2022.