ТРЗ ЗАПИ

9.7.62 (10.09.2020)
  • Незаконно уволнение Добавена е поддръжка на вид осигурен 18, с който се подава Декларация 1 за изплащане на осигуровки за периоди, за които съдът е постановил, че дадено лице е уволнено незаконно.
9.7.60 (05.08.2020)
  • Масови плащания Добавена е поддръжка на формата MT103/BGI за файл за масови плащания на заплати през Уникредит Булбанк Онлайн.
9.7.58 (04.08.2020)
  • Правна форма Добавена е възможност за лесна промяна на правната форма на фирмата в самата програма. Пр. от ООД на ЕООД. Това става от "Настройки" -> "Данни за фирмата". След името на фирмата има поле, от което може да изберете новата правна форма.
9.7.56 (31.07.2020)
  • Ведомост за трудови договори Добавен е вариант, при който излизат и колони с дължимите/платените осигурителни вноски от работодателя. Опцията се казва "Осигуровки от работодателя".
9.7.50 (13.07.2020)
  • Масови плащания Добавен е нов формат за масови плащания към РайфайзенБанк. Това е третият формат поддържан от програмата.
9.7.47 (25.06.2020)
  • Прагове Въведени са новите прагове за "Хотелиерство" и "Ресторантьорство" влизащи в сила от 01.07.2020г. Ако сте с НКИД започващ с "55" или "56" и праговете за 7-ми месец още не са актуализирани, може да минете през меню "Опции за месеца" -> "Преизчисляване за всички".
9.7.42 (27.05.2020)
  • Масови плащания Форматът ZapDep на СГ Експресбанк е прехвърлен като вариант за експорт към ДСК.
9.7.39 (18.05.2020)
  • Неплатен отпуск За 2020г. неплатеният отпуск, който се зачита за стаж става 60 дни.
9.7.33 (10.04.2020)
  • Платена отпуска Решен е проблем с изчисляването на платената отпуска, който съществува през последните две версии.