ТРЗ ЗАПИ

9.8.53 (28.05.2021)
  • Осчетоводяване Генериране на файл за осчетоводяване в Триера Софт.
9.8.46 (28.04.2021)
  • Списъчен и средносписъчен брой Нова месечна справка в меню "Справки".