ТРЗ ЗАПИ

9.4.32 (04.12.2018)
 • Платени отпуски Нов вариант на справката с полагаема отпуска до края на годината.
9.4.27 (07.11.2018)
 • Декларация 1 за ГД По-точно спазване на чл. 3 (10) от "НАРЕДБА № Н-8".
9.4.26 (06.11.2018)
 • еПарични обезщетения Решен е проблем със секция II на Удостоверение 9
9.4.24 (05.10.2018)
 • Декларация 6 Решен е проблем с генерирането на Декларация 6, при наличието на заличаващи декларации за членове осигурителна каса.
9.4.22 (11.09.2018)
 • еПарични обезщетения Отстранени са проблеми причинени от неточности в спецификацията на НОИ.
9.4.20 (06.08.2018)
 • Работни графици Отстранен е проблем с изтриване на часовете по график при отбелязване на дни в Присъствена форма.
 • еПарични обезщетения Отстранен е проблем при болничен за лице на сумирано отчитане. Часовете изчезват, ако са въведени 0 дни.
9.4.18 (03.08.2018)
 • Платежни нареждания Актуализирани са всички банкови сметки на НАП, които са били в СИБАНК с нови в ОББ. Промяната е в сила от 01.08.2018г.
9.4.15 (15.07.2018)
 • еПарични обезщетения Актуализиран е XML форматът за НОИ според изискванията от 01.07.2018г. Можете да подавате в новия формат от 19.07.2018г.
 • еПарични обезщетения Актуализирани са всички бланки за Приложения/Удостоверения.
9.4.06 (12.06.2018)
 • Разширено сумирано отчитане
  • Нов по-оптимален вариант за въвеждане на графици и присъствени форми, при който се задават директно работни смени. Новият вариант е подходящ за фирми с повече служители и позволява по-точно спазване на нормативната уредба. ТРЗ ЗАПИ вече има една от най-пълните и точни реализации на сумирано отчитане/работни графици на пазара.
  • Възможност за улеснено въвеждане чрез задаване начален ден и на интервал, на който се повтаря дадена смяна.
  • По-точно спазване на новите изисквания на "Наредба за работното време, почивките и отпуските", които влезнаха в сила от началото на 2018г. Пр. ако нощните часове в дадена смяна са по-малко от 4, то те не се броят за нощни и не се преизчисляват по коефициент 8/7. Но за тях, по предпочитание, може да се заплаща нощен труд!
  • Винаги се вижда последният ден от миналия месец, което намалява възможността за грешки. Все пак някой смени може да са започнали в предишния ден.
  • Функцията "Законно ли е?" е запазена и усъвършенствана.
  • Възможност за задаване интервали за работа в минути освен в часове.
  • Старият вариант на сумирано отчитане е запазен за съвместимост, а и защото може да е по-подходящ за по-малки фирми с няколко човека охрана или подобни.
 • Присъствени форми
  • Автоматично изчисляване на брой часове работа на официални празници. Засега не се пренася автоматично към доплащанията по КТ, защото е възможно да има доплащания с натрупване.
  • Показване на колона с брой часове работа на официални празници на разпечатката.
  • Справка по часове - варианта, който показва работния график за целия сумарен период (в часове) е по-ясен и показва кои смени на кой ден са започнали и за кой месец се отнасят.
  • Справка по часове - вариант с един график на страница.
 • Работни графици
  • Добавена е възможност за филтриране по длъжност.
  • Избраният филтър по длъжност се зачита при печат.
9.3.43 (28.05.2018)
 • Масови плащания Добавен е нов формат за ОБЩИНСКА БАНКА