ТРЗ ЗАПИ

9.7.47 (25.06.2020)
 • Прагове Въведени са новите прагове за "Хотелиерство" и "Ресторантьорство" влизащи в сила от 01.07.2020г. Ако сте с НКИД започващ с "55" или "56" и праговете за 7-ми месец още не са актуализирани, може да минете през меню "Опции за месеца" -> "Преизчисляване за всички".
9.7.42 (27.05.2020)
 • Масови плащания Форматът ZapDep на СГ Експресбанк е прехвърлен като вариант за експорт към ДСК.
9.7.39 (18.05.2020)
 • Неплатен отпуск За 2020г. неплатеният отпуск, който се зачита за стаж става 60 дни.
9.7.33 (10.04.2020)
 • Платена отпуска Решен е проблем с изчисляването на платената отпуска, който съществува през последните две версии.
9.7.31 (09.04.2020)
 • Извънредно положение Дадена е възможност за въвеждане на престой по чл. 120в (за намаление на приходите с повече от 20%), престой по заповед на държавен орган или намаление на работното време по чл. 138а. За тези цели или частични дни, за които няма възможност за работа поради извънредното положение държавата ще покрие 60% от брутното възнаграждение на служителя + дължимите осигуровки за сметка на работодателя. Важно е да се попълни точна информация в програмата. На този етап тя приема, че Март 2020 е 13 дни в извънредно положение и 8 работни (т.е. 13-ти март е неработен) и 13-ти Май за работен, т.е. 6 дни в извънредно положение и 12 работни. Ако смятате, че това не е вярно ни пишете коментар на фирмената поща. Моля, проверявайте информацията за лицата, който ще използват държавна помощ внимателно и ни пишете ако смятате, че има нещо нередно.
9.7.29 (01.04.2020)
 • Ведомост за перо Нова справка, която показва стойностите по дадено перо за даден период.
9.7.27 (21.03.2020)
 • Служебна бележка за КПП Добавена е възможност за създаване на документ Служебна бележка (за преминаване на КПП на областен град).
9.7.24 (27.02.2020)
 • чл. 73 (6) Добавена е поддръжка на случая, когато лицето има по-малък облагаем доход от внесени задължителни осигурителни вноски, т.е. продължителен платен отпуск.
9.7.20 (19.02.2020)
 • чл. 73(1) Подобрена е поддръжката на чужденци без идентификатор.
9.7.19 (14.02.2020)
 • Платежни за осигуровки/данъци Добавена е възможност за генериране на файл за масови плащания на осигуровки/данъци. Засега има поддръжка само на Инвестбанк.
 • еСлужебни бележки Програмата вече предлата период 1-12 месец за лица по личен труд.