ТРЗ ЗАПИ

9.6.12 (28.11.2019)
 • Масови плащания Актуализиран е форматът за масови плащания за Експресбанк.
9.6.10 (04.11.2019)
 • Граждански договор При граждански договор с пенсионер под МРЗ, който има друго правоотношение, се дължат здравни осигуровки.
9.6.08 (08.10.2019)
 • Вид осигурен 9 Добавена е поддръжка на вид осигурен 9 - "членове на кооперации, получаващи възнаграждение за работа без трудово правоотношение в кооперацията".
9.6.01 (15.07.2019)
 • еПарични обезщетения Актуализирани са хартиените приложения на НОИ.
9.6.00 (15.07.2019)
 • еПарични обезщетения Актуализиран е XML форматът за НОИ според изискванията от 01.07.2019г. Можете да подавате в новия формат от 18.07.2019г.
9.5.15 (21.05.2019)
 • ЗОВ Решен е проблем с изчисляването на ЗОВ за лица, които се осигуряват на/близо до максимума и едновременно с това имат дни в обезщетение за отглеждане на малко дете.
9.5.13 (22.04.2019)
 • Придружителни писма Актуализирани са бланките на придружително писмо за Декларация 1 и 6 и за подаване на данни за Уведомления по чл. 62. Изглежда промените са свързани със Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
9.5.12 (05.04.2019)
 • еПарични обезщетения Прецизирани са случаите, в които попълването на "11. Дата, считано от която детето е предадено за осиновяване" в Удостоверения 10/11 е задължително.
9.5.10 (02.04.2019)
 • Служебна бележка за изпълнител по ГД Списъкът с изпълнителите е ограничен до само тези, на които са изплатени суми за избраната година.
9.5.09 (02.04.2019)
 • Ведомости за ПОДПИСИ/АВАНСИ Разместени са колоните, за да не стават грешки при подписването.
 • Преназначаване Функцията е преправена заради новия формат на уведомленията.
9.5.08 (28.02.2019)
 • Уведомления чл. 62 От 01.03.2019г. се променя форматът за уведомления по чл. 62. Добавено е поле "Дата на сключване на допълнително споразумение", което трябва да се попълва при тип на документа "2-Допълнително споразумение...". Датата на сключване на трудов договор трябва също да е попълнена в този случай.
9.5.04 (05.02.2019)
 • еПарични обезщетения Отстранен е проблем с валидацията на Удостоверение 10. Причината е, че НОИ спря да публикува корекциите по схемите за валидация от лятото. Свързахме се с тях още Ноември 2018г., но няма развитие по въпроса...
9.5.03 (30.01.2019)
 • Декларация 1 Променен е форматът на Декларация №1 за 2019г. според промените в Наредба Н-8.
  • Добавено е ново поле "16.5. Дни в неплатен отпуск, зачетени за осигурителен стаж". Чрез него ще се следи достигането на лимита от 30 дни неплатен отпуск, зачетен за осиг. стаж за година.
  • Премахнати са двете полета за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховки "Живот". Съответно точки 32 и 33.
9.5.02 (08.01.2019)
 • Фишове Показване на фишове само за определен разходен център
 • Присъствена форма Възможност за показване на справката без имената на смените, а само в часове
9.5.00 (28.12.2018)
 • 2019 Въведени са промените в ЗБДОО 2019г. в сила от 01.01.2019г. Тази година пускаме версията по-рано, за да Ви помогнем да планирате разходите за Януари по-точно.

  Весело посрещане на новата година!

9.4.32 (04.12.2018)
 • Платени отпуски Нов вариант на справката с полагаема отпуска до края на годината.