ТРЗ ЗАПИ

9.3.06 (19.01.2018)
 • Декларация по чл. 73 Актуализирани са кодовете за вид доход и козметични промени по графичните формуляри.
9.3.05 (18.01.2018)
 • Масови плащания Добавен е нов формат (BGI) за масови плащания към РайфайзенБанк. Вече не е нужно да се използва тяхната програма "payments.exe". Новият формат е зададен по подразбиране.
 • Масови плащания Вариантът за експорт на масови плащания вече се помни по фирми.
9.3.04 (03.01.2018)
 • НКПД Актуализиран е "Национален класификатор на професиите и длъжностите" според промените от 2018г.

  Стар кодНов кодНаименование
   1114-5045 Национален секретар, организация на работниците и служителите
  2221-50012221-6001 Медицинска сестра
  2221-50022221-6002 Медицинска сестра домашни грижи
  2221-50032221-6003 Медицинска сестра специализант
  2221-50042221-6004 Медицинска сестра анестезиология и интензивни грижи
  2221-50052221-6005 Медицинска сестра консултант по кърмене и здравословно и диетично хранене
  2221-50062221-6006 Медицинска сестра болнична хигиена (превенция и контрол на инфекциите)
  2221-50072221-6007 Медицинска сестра за социални дейности
  2221-50082221-6008 Медицинска сестра обществено здравеопазване
  2221-50092221-6009 Медицинска сестра операционна и превързочна техника
  2221-50102221-6010 Медицинска сестра психиатрични грижи
  2221-50112221-6011 Медицинска сестра първични здравни грижи
  2221-50122221-6012 Медицинска сестра спешна медицинска помощ
  2221-50132221-6013 Медицинска сестра със специалност в системата на здравеопазването
  2221-50142221-6014 Медицинска сестра специфични грижи за пациенти с онкологични заболявания
  2221-50152221-6015 Медицинска сестра апаратно поддържане на извънтелесно кръвообращение
  2222-50012222-6001 Акушерка
  2222-50022222-6002 Акушерка специализант
  2222-50032222-6003 Акушерка анестезиология и интензивни грижи
  2222-50042222-6004 Акушерка консултант по кърмене и здравословно и диетично хранене
  2222-50052222-6005 Акушерка болнична хигиена (превенция и контрол на инфекциите)
  2222-50062222-6006 Акушерка обществено здравеопазване
  2222-50072222-6007 Акушерка операционна и превързочна техника
  2222-50082222-6008 Акушерка със специалност в системата на здравеопазването
   2422-5107 Областен координатор, организация на работниците и служителите
   2641-6011 Автор на техническа документация
   3113-3019 Техник на енергийни източници и зарядни устройства за електрически превозни
   3113-3020 Техник на управляващи и контролни системи за електрически превозни средства
   3113-3021 Техник на електро-механични и задвижващи системи за електрически превозни
  3211-30013211-5001 Рентгенов лаборант
   3255-5003 Масажист (за лица с увредено зрение)
  3255-30025169-3009 Масажист
  3257-30043257-4004 Инспектор по обществено здраве
  3257-30053257-4005 Инспектор по обществено здраве специализант
  3257-30063257-4006 Инспектор по обществено здраве със специалност в системата на здравеопазването
   3322-3008 Търговец на вино
   7412-2020 Монтьор на енергийни източници и зарядни устройства за електрически превозни
   7412-2021 Монтьор на управляващи и контролни системи за електрически превозни
   7412-2022 Монтьор на електро-механични и задвижващи системи за електрически превозни
9.3.03 (28.12.2017)
 • 2018 Въведени са промените в ЗБДОО 2018г. в сила от 01.01.2018г. Тази година пускаме версията по-рано, за да Ви помогнем да планирате разходите за Януари по-точно.

  Весело посрещане на новата година!

9.3.00 (05.12.2017)
 • Масови плащания Нов формат за масови плащания през Д-БАНК. Този формат вече се използва по подразбиране. Ако имате проблеми с него, може да се върнете на стария чрез "Вариант на файла".
9.2.32 (30.11.2017)
 • Автоматично осчетоводяване Добавен е модул за автоматично осчетоводяване на заплатите в Прециз-СХ. Можете да го откриете от меню "Сервиз" -> "Осчетоводяване в Прециз-СХ".
9.2.25 (31.10.2017)
 • Масови плащания Нов формат за ДСК предназначен за тяхната онлайн система (BGI). Новият формат е зададен по подразбиране.
9.2.24 (31.10.2017)
 • Печат Отстранен е проблем с размера на текста при печат на принтер. Проблемът се наблюдава под Windows 10 и компютър с FullHD монитор.
9.2.19 (03.10.2017)
 • Изпращане на фишове по ел.поща Добавен е нов модул позволяващ автоматично изпращане на месечните фишове по електронна поща. Поддържат се всички най-популярни доставчици на поща като Abv и Gmail, но можете да използвате и своя личен хостинг. Комуникацията със сървъра може да е кодирана за по-голяма сигурност.

  Свържете се с нас, за да го заявите.
9.2.13 (04.09.2017)
 • Банкови сметки Променена е банковата сметка на НАП СЛИВЕН