ТРЗ ЗАПИ

9.8.53 (28.05.2021)
  • Осчетоводяване Генериране на файл за осчетоводяване в Триера Софт.
9.8.46 (28.04.2021)
  • Списъчен и средносписъчен брой Нова месечна справка в меню "Справки".
9.8.40 (29.03.2021)
  • Ведомост за перо Дадена е възможност за извеждане само са определен отдел.
9.8.36 (10.03.2021)
  • Платен отпуск Добавена е поддръжка на платен отпуск в други случаи по чл. 157 от КТ.