ТРЗ ЗАПИ

9.7.29 (01.04.2020)
 • Ведомост за перо Нова справка, която показва стойностите по дадено перо за даден период.
9.7.27 (21.03.2020)
 • Служебна бележка за КПП Добавена е възможност за създаване на документ Служебна бележка (за преминаване на КПП на областен град).
9.7.24 (27.02.2020)
 • чл. 73 (6) Добавена е поддръжка на случая, когато лицето има по-малък облагаем доход от внесени задължителни осигурителни вноски, т.е. продължителен платен отпуск.
9.7.20 (19.02.2020)
 • чл. 73(1) Подобрена е поддръжката на чужденци без идентификатор.
9.7.19 (14.02.2020)
 • Платежни за осигуровки/данъци Добавена е възможност за генериране на файл за масови плащания на осигуровки/данъци. Засега има поддръжка само на Инвестбанк.
 • еСлужебни бележки Програмата вече предлата период 1-12 месец за лица по личен труд.
9.7.17 (10.02.2020)
 • еСлужебни бележки Добавен е бутон "Промяна на имената", който може да използвате за лесна промяна на имената в служебната бележка в случай, че са грешно въведени.
9.7.16 (05.02.2020)
 • чл. 73 (1) Дадена е възможност за правене на коригиращи и заличаващи декларации.
9.7.15 (05.02.2020)
 • декл. чл. 73 (1) и (6) Експортните файлове вече се създават с дата и час на генериране в името. Пази се локален архив на всички създадени файлове.
9.7.14 (02.02.2020)
 • еСлужебни бележки Променен е начинът на генериране на служебни бележки за код доход 102 (самоосигуряващи се с личен труд) според промените в софтуера на НАП от 31.01.2020г. Данните вече се подават по БУЛСТАТ на осигурителя, а не по ЕГН. Особеността е, че код 102 се подава отделно от 101 и задължително не е с маркирана отметка "Основно правоотношение".
  Не е нужно да правите нищо освен да влезнете в "Служебни бележки (Декларация по чл. 73, ал. 6), да маркирате периода и отметка "За личен труд (код 102)" и да създадете нов файл (вече с БУЛСТАТ). Подаването също би трябвало да е с БУЛСТАТ.
9.7.12 (23.01.2020)
 • чл. 73(1) Актуализиран е списъкът с видовете идентификатори. Проверете дали идентификаторите са коректни при идент. различни от ЕГН.
9.7.07 (17.01.2020)
9.7.04 (15.01.2020)
 • еСлужебни бележки Дадена е възможност за генериране на XML файл само за определен самоосигуряващ се с личен труд. Файлът е с идентификатор на подателя ЕГН-то на самоосигуряващия се и съответно трябва да се подаде в НАП от негово име с персонален ПИК или електронен подпис.
9.7.02 (14.01.2020)
 • еСлужебни бележки
  • Коригирани са неточности с XML форматът за предаване в НАП
  • Коригирано е закръглянето на полето за данък
  • Добавена е възможност за въвеждане на 4-ти работодател по трудово правоотношение
  • Дадена е възможност за ръчно въвеждане на сумите за удържане/възстановяване на лицето до 31 януари на следващата година
  • Дадена е възможност за преизчисляване на всички бележки от хамбургер менюто
 • чл. 73, ал. 1
  • Коригирани са неточности с XML форматът за предаване в НАП
  • Актуализиран е списъкът с кодовете за доход
  • Добавена е поддръжка на новото поле със задължители осиг. вноски


9.7.01 (03.01.2020)
 • еСлужебна бележка Поправена е неточност със служебна бележка за самоосигуряващ с личен труд и с намалена работоспособност.
9.7.00 (02.01.2020)
 • 2020 Въведени са промените в ЗБДОО 2020г. в сила от 01.01.2020г.