ТРЗ ЗАПИ

9.7.12 (23.01.2020)
 • чл. 73(1) Актуализиран е списъкът с видовете идентификатори. Проверете дали идентификаторите са коректни при идент. различни от ЕГН.
9.7.07 (17.01.2020)
9.7.04 (15.01.2020)
 • еСлужебни бележки Дадена е възможност за генериране на XML файл само за определен самоосигуряващ се с личен труд. Файлът е с идентификатор на подателя ЕГН-то на самоосигуряващия се и съответно трябва да се подаде в НАП от негово име с персонален ПИК или електронен подпис.
9.7.02 (14.01.2020)
 • еСлужебни бележки
  • Коригирани са неточности с XML форматът за предаване в НАП
  • Коригирано е закръглянето на полето за данък
  • Добавена е възможност за въвеждане на 4-ти работодател по трудово правоотношение
  • Дадена е възможност за ръчно въвеждане на сумите за удържане/възстановяване на лицето до 31 януари на следващата година
  • Дадена е възможност за преизчисляване на всички бележки от хамбургер менюто
 • чл. 73, ал. 1
  • Коригирани са неточности с XML форматът за предаване в НАП
  • Актуализиран е списъкът с кодовете за доход
  • Добавена е поддръжка на новото поле със задължители осиг. вноски


9.7.01 (03.01.2020)
 • еСлужебна бележка Поправена е неточност със служебна бележка за самоосигуряващ с личен труд и с намалена работоспособност.
9.7.00 (02.01.2020)
 • 2020 Въведени са промените в ЗБДОО 2020г. в сила от 01.01.2020г.

9.6.19 (20.12.2019)
 • Образци Нов изглед на Служебна бележка и Сметка за изплатени суми за граждански договори
9.6.17 (19.12.2019)
 • еСлужебни бележки Решени са проблеми с неточно попълване при код доход 102.
9.6.16 (17.12.2019)
 • еПарични обезщетения Отстранен е проблем с автоматичното изчисляване на дните в обезщетения при наличие на някой от видовете за "неизползване на отпуска"
9.6.15 (16.12.2019)
 • Служебни бележки по чл. 73, ал. 6 Добавена е поддръжка на новите електронни служебни бележки. Засега информацията е, че не е нужно да печатате хартиени бележки и да ги връчвате на своите служители. В някоя скорошна версия ще бъде добавен и експорт към НАП в XML формат и ще може да предадете информацията. Очаква се НАП да даде такава възможност в началото на Януари.
9.6.12 (28.11.2019)
 • Масови плащания Актуализиран е форматът за масови плащания за Експресбанк.
9.6.10 (04.11.2019)
 • Граждански договор При граждански договор с пенсионер под МРЗ, който има друго правоотношение, се дължат здравни осигуровки.
9.6.08 (08.10.2019)
 • Вид осигурен 9 Добавена е поддръжка на вид осигурен 9 - "членове на кооперации, получаващи възнаграждение за работа без трудово правоотношение в кооперацията".