ТРЗ ЗАПИ

9.4.06 (12.06.2018)
 • Разширено сумирано отчитане
  • Нов по-оптимален вариант за въвеждане на графици и присъствени форми, при който се задават директно работни смени. Новият вариант е подходящ за фирми с повече служители и позволява по-точно спазване на нормативната уредба. ТРЗ ЗАПИ вече има една от най-пълните и точни реализации на сумирано отчитане/работни графици на пазара.
  • Възможност за улеснено въвеждане чрез задаване начален ден и на интервал, на който се повтаря дадена смяна.
  • По-точно спазване на новите изисквания на "Наредба за работното време, почивките и отпуските", които влезнаха в сила от началото на 2018г. Пр. ако нощните часове в дадена смяна са по-малко от 4, то те не се броят за нощни и не се преизчисляват по коефициент 8/7. Но за тях, по предпочитание, може да се заплаща нощен труд!
  • Винаги се вижда последният ден от миналия месец, което намалява възможността за грешки. Все пак някой смени може да са започнали в предишния ден.
  • Функцията "Законно ли е?" е запазена и усъвършенствана.
  • Възможност за задаване интервали за работа в минути освен в часове.
  • Старият вариант на сумирано отчитане е запазен за съвместимост, а и защото може да е по-подходящ за по-малки фирми с няколко човека охрана или подобни.
 • Присъствени форми
  • Автоматично изчисляване на брой часове работа на официални празници. Засега не се пренася автоматично към доплащанията по КТ, защото е възможно да има доплащания с натрупване.
  • Показване на колона с брой часове работа на официални празници на разпечатката.
  • Справка по часове - варианта, който показва работния график за целия сумарен период (в часове) е по-ясен и показва кои смени на кой ден са започнали и за кой месец се отнасят.
  • Справка по часове - вариант с един график на страница.
 • Работни графици
  • Добавена е възможност за филтриране по длъжност.
  • Избраният филтър по длъжност се зачита при печат.
9.3.43 (28.05.2018)
 • Масови плащания Добавен е нов формат за ОБЩИНСКА БАНКА
9.3.32 (10.04.2018)
 • Професионален опит Добавена е опция "Ръчно задаване на % проф. опит" в "Данни за фирмата"
9.3.29 (05.04.2018)
 • Професионален опит Премахната е възможността да се изключи автоматичното изчисляване на процент за клас, защото не се използва и може да доведе до грешки.
 • Професионален опит Отстранен е случай, при който програмата не изчислява правилно проф. опит при нов запис за лице
 • Професионален опит Отстранена е неточност при изчисляване на проф. опит за месеци, в които има дни без трудов стаж
9.3.27 (23.03.2018)
 • Документи Добавена е нова бланка - "Служебна бележка - за платен отпуск"
9.3.23 (20.03.2018)
 • Декларация по чл. 73 Отстранена е неизправност в попълването на данните за МОЛ-а в хартиения формуляр
9.3.22 (16.03.2018)
 • Сумирано отчитане Дадена е възможност за филтриране по "Длъжност"
9.3.19 (28.02.2018)
 • Декларация 6 Отстранен е проблем, при който данните за контакт, попълнени в Декларация 6, не са същите като тези въведени в "Данни за фирмата"
 • Журнал на събитията Отстранен е проблем, при който промяната във ведомостта не успява да се запише в журнала
 • ДНИ в болнични Отстранен е проблем съществуващ от няколко дни, при който в "Бърз фиш" излизат ЧАСА в болнични, а не ДНИ
9.3.18 (21.02.2018)
 • еПарични обезщетения Актуализирани са проверките с цел съвместимост с променените изисквания на НОИ от 02.2018