ТРЗ ЗАПИ

9.3.32 (10.04.2018)
 • Професионален опит Добавена е опция "Ръчно задаване на % проф. опит" в "Данни за фирмата"
9.3.29 (05.04.2018)
 • Професионален опит Премахната е възможността да се изключи автоматичното изчисляване на процент за клас, защото не се използва и може да доведе до грешки.
 • Професионален опит Отстранен е случай, при който програмата не изчислява правилно проф. опит при нов запис за лице
 • Професионален опит Отстранена е неточност при изчисляване на проф. опит за месеци, в които има дни без трудов стаж
9.3.27 (23.03.2018)
 • Документи Добавена е нова бланка - "Служебна бележка - за платен отпуск"
9.3.23 (20.03.2018)
 • Декларация по чл. 73 Отстранена е неизправност в попълването на данните за МОЛ-а в хартиения формуляр
9.3.22 (16.03.2018)
 • Сумирано отчитане Дадена е възможност за филтриране по "Длъжност"
9.3.19 (28.02.2018)
 • Декларация 6 Отстранен е проблем, при който данните за контакт, попълнени в Декларация 6, не са същите като тези въведени в "Данни за фирмата"
 • Журнал на събитията Отстранен е проблем, при който промяната във ведомостта не успява да се запише в журнала
 • ДНИ в болнични Отстранен е проблем съществуващ от няколко дни, при който в "Бърз фиш" излизат ЧАСА в болнични, а не ДНИ
9.3.18 (21.02.2018)
 • еПарични обезщетения Актуализирани са проверките с цел съвместимост с променените изисквания на НОИ от 02.2018


9.3.15 (12.02.2018)
 • Документи Решен е проблем с изобразяването на документите на 2 или повече страници.
9.3.14 (06.02.2018)
 • Бърз фиш Показва се % професионален опит
9.3.11 (02.02.2018)
 • Уведомления Дадена е възможност за автоматично създаване на уведомление за освобождаване на база на съществуващо за назначаване или доп. споразумение. Това става чрез десен бутон върху вече съществуващото уведомление в списъка с уведомленията.