ТРЗ ЗАПИ

9.8.40 (29.03.2021)
 • Ведомост за перо Дадена е възможност за извеждане само са определен отдел.
9.8.36 (10.03.2021)
 • Платен отпуск Добавена е поддръжка на платен отпуск в други случаи по чл. 157 от КТ.
9.8.31 (28.02.2021)
 • Уведомление по чл. 62(5) Добавена е поддръжка на новия формат на файловете с уведомления, който влиза в сила от 1 Март 2021г.
 • Декларация 1 Усъвършенстван е алгоритъмът, който създава коригиращите Декларации 1 и 6. Вече не са необходими 2 подавания при коригиране на ключово поле (пр. промяна на вид осигурен). Програмата прави автоматично едновременно един заличаващ запис и един редовен. Това съответно може да ви спести и искане на предписание от НАП за корекция на Декларация 6 в намаление.
 • 1 март Честита Баба Марта!
9.8.28 (17.02.2021)
 • Ведомост за граждански договори Добавена е опция за показване на сумите за осигуровки за сметка на работодателя.
9.8.25 (12.02.2021)
 • Неплатена отпуска За 2021 се признават 90 дни неплатена отпуска за трудов стаж.
9.8.23 (08.02.2021)
 • Ваучери за храна Добавена е нова колона "34. Ваучери за храна".
9.8.20 (29.01.2021)
 • Сумирано отчитане Добавена е поддръжка на сумирано отчитане до 12 месеца.
 • Декларация 1 Решени са някой проблеми с новата декларация 1 за 2021г.
9.8.19 (29.01.2021)
 • Неплатена отпуска През 2021г. ще се признават за стаж 60 дни неплатена отпуска.
9.8.16 (27.01.2021)
 • Болнични Добавена е нова колона "37. Дни без право на обезщетение от НОИ", която се попълва автоматично, когато има болничен лист, за лице, което няма 6/12 месеца стаж. Промяната не се отразява в стари месеци автоматично. Ако ви изискат корекция за стар месец, то трябва да влезнете в екрана с Удостоверение 9 /жълт фон/ и да натиснете "Запис". Дните без право на обезщетение автоматично ще се изместят в новата колона. Тя отива в точка "16.4. Дни без осигурителни вноски, зачетени за осигурителен стаж".
9.8.15 (25.01.2021)
 • Декларация 1 за 2021г. Добавена е поддръжка на новия формат на Декларация 1, който влиза в сила от 01.01.2021г. и ще се използва от февруари. Не забравяйте да настроите новият пореден номер на икономическа дейност от 2021г.