ТРЗ ЗАПИ

9.8.08 (13.01.2021)
 • 2021 Отстранен е проблем при прехвърлянето на данните към 2021г. Ако не виждате отрицателни отр. дни, то всичко е наред.
9.8.07 (11.01.2021)
 • Ставка нощен труд От 2021г. минималното заплащане за час нощен труд се променя на 1 лв. Точният текст е (от НСОРЗ): Чл. 8 За всеки отработен нощен час или за част от него между 22,00 ч. и 6,00 ч. на работниците и служителите се заплаща допълнително трудово възнаграждение за нощен труд в размер не по-малък от 0,15 на сто от минималната работна заплата, установена за страната, но не по-малко от един лев.
 • Декл. чл. 73(1) Името на експортирания XML файл по чл. 73(1) вече е по-кратък, защото системата на НАП по някаква причина не приема файлове с дължина над 32 символа. В този вариант се губи датата и часа на генериране...

9.8.05 (08.01.2021)
 • НКПД 2021 Новите професии за 2021г.
 • Декл. чл. 73(6) Името на експортирания XML файл със служебни бележки вече е по-кратък, защото системата на НАП по някаква причина не приема файлове с дължина над 32 символа. В този вариант се губи датата и часа на генериране...
9.8.01 (27.12.2020)
9.8.00 (27.12.2020)
 • 2020 Въведени са промените в ЗБДОО 2021г. в сила от 01.01.2021г.

9.7.75 (08.12.2020)
 • Шаблони на документи Дадена е възможност за създаване на потребителски формуляри на съществуващите документи в програмата. Новите формуляри може да използват Word, Excel, LibreOffice/OpenOffice.
9.7.70 (30.11.2020)
 • Помощ за семейства с деца Актуализирана е бележката според промените от днес. Дадена е възможност за съставяне на бележка за 30.11.2020г.
9.7.67 (28.11.2020)
 • Документи
  • Служебна бележка за получаване на месечна целева помощ за семейства с деца до 14 години
  • Удостоверение за използване на цялата платена отпуска за 2020г.
 • Справки на Английски Преведени са справките:
  • Фиш
  • Суми по видове плащания
9.7.65 (29.10.2020)
 • Трудов договор Добавено е ново поле - стаж по специалността (професионален опит).
9.7.63 (20.10.2020)
 • Масови плащания Добавен е придружаващ хартиен документ "Платежно за масово плащане".
9.7.62 (10.09.2020)
 • Незаконно уволнение Добавена е поддръжка на вид осигурен 18, с който се подава Декларация 1 за изплащане на осигуровки за периоди, за които съдът е постановил, че дадено лице е уволнено незаконно.
9.7.60 (05.08.2020)
 • Масови плащания Добавена е поддръжка на формата MT103/BGI за файл за масови плащания на заплати през Уникредит Булбанк Онлайн.