Прециз-СХ

9.00.18 (06.07.2023)
  • чл. 126б Добавена е възможност за въвеждане на "Кредитно известие по чл. 126б, ал. 1 ЗДДС" и "Протокол по чл. 126б, ал. 2 и 7 ЗДДС". Промените са в сила от 01.07.2023г.
9.00.17 (05.07.2023)
  • Склад Про Добавена е поддръжка на променения формат за експорт на данни от Микроинвест Склад Про към Прециз-СХ. Промяната е, че вече се позволява повторението на номера на фактури в XML файла и тези различни документи с еднакви номера вече се обединяват в един документ при импорт в Прециз.
9.00.13 (03.04.2023)
  • Автоматично самоначисляване Поддръжка на още 2 папки и номерации съответно за стоки и услуги при документи, които изискват самоначисляване в дневник покупки.
9.00.11 (17.03.2023)
  • Въвеждане на документи Добавена е възможност за въвеждане на шаблонни текстове, за описание на сч. документи.
9.00.02 (22.02.2023)
  • ВОП Автоматично генериране на сч. документ в покупки за самоначисляване. Следене на номерата на протоколите.
  • Експорт в Excel Нов далеч по-бърз експорт към Excel, който работи дори и при отсъствие на Excel.
  • Windows XP Програмата вече не е съвместима с Windows XP.
8.04.00 (11.01.2023)
  • Хронологични обороти Добавени са нови вариант за извикване на справката. Съкратен вариант само със сумарни редове до 1-во и 2-ро ниво и вариант с реверсна аналитичност.
8.03.14 (14.12.2022)
  • Банкови извлечения AI Подобрения по стабилността.