Прециз-СХ

8.04.00 (11.01.2023)
  • Хронологични обороти Добавени са нови вариант за извикване на справката. Съкратен вариант само със сумарни редове до 1-во и 2-ро ниво и вариант с реверсна аналитичност.
8.03.14 (14.12.2022)
  • Банкови извлечения AI Подобрения по стабилността.
8.03.07 (28.09.2022)
  • Платежно за ДДС Дадена е възможност за създаване на платежно нареждане за внасяне на ДДС едновременно с генерирането на декларацията по ДДС.
8.03.04 (09.08.2022)
  • Протокол за хляб/брашно Протоколите за продажби на краен клиент на хляб/брашно трябва да влизат в дневниците за продажби с кодове съответно 7 и 8 в поле 8а „Доставка по чл. 163а или внос по чл. 167а от ЗДДС“. Това значи, че за хляб трябва да се избира код 1207, а за брашно 1208 и за вид документ 84 и 85 съответно. Вече въведените данни се мигрират по новият начин автоматично!
8.03.01 (26.07.2022)
  • Хляб и брашно Добавени са новите кодове за осчетоводяване на покупки и продажби на хляб или брашно.
8.03.00 (19.07.2022)
  • Компенсации за горивоПредварително* Добавени са новите видове документи, които се използват за деклариране на продажба на гориво с компенсации в ДДС дневника за продажби. 83 - Отчет продажби - горива с предоставени компенсации и 50 - Протокол за начисляване на ДДС върху компенсацията за гориво.

8.02.66 (13.07.2022)
  • Импорт Подобрени са проверките за дължини на полетата, за да се предотвратят евентуални грешки при импорт
8.02.61 (08.06.2022)
  • Протоколи за ВОП Добавена е поддръжка на извеждане на екран и разпечатка на детайлен протокол за ВОП.