Прециз-СХ

9.02.03 (03.04.2024)
  • Шаблони Подобрено търсене на шаблони за осчетоводяване.
9.02.02 (07.03.2024)
  • Сливане на ном. позиции Сливането на номенклатурни позиции вече слива и началните салда на тези позиции.
9.01.07 (10.10.2023)
  • Масови плащания Добавена е поддръжка на разпечатка на новите бюджетни платежни нареждания.
9.01.06 (09.10.2023)
  • Вносна бележка Добавена е поддръжка на вносна бележка за ДДС.
9.01.05 (04.10.2023)
  • ДДС дневници Добавена е възможност за зареждане на новата сметка за внасяне ДДС на НАП.
  • Платежни нареждания Актуализирана е бланката за платежно нареждане от/към бюджета.
9.00.18 (06.07.2023)
  • чл. 126б Добавена е възможност за въвеждане на "Кредитно известие по чл. 126б, ал. 1 ЗДДС" и "Протокол по чл. 126б, ал. 2 и 7 ЗДДС". Промените са в сила от 01.07.2023г.
9.00.17 (05.07.2023)
  • Склад Про Добавена е поддръжка на променения формат за експорт на данни от Микроинвест Склад Про към Прециз-СХ. Промяната е, че вече се позволява повторението на номера на фактури в XML файла и тези различни документи с еднакви номера вече се обединяват в един документ при импорт в Прециз.
9.00.13 (03.04.2023)
  • Автоматично самоначисляване Поддръжка на още 2 папки и номерации съответно за стоки и услуги при документи, които изискват самоначисляване в дневник покупки.
9.00.11 (17.03.2023)
  • Въвеждане на документи Добавена е възможност за въвеждане на шаблонни текстове, за описание на сч. документи.