Прециз-СХ

8.02.61 (08.06.2022)
  • Протоколи за ВОП Добавена е поддръжка на извеждане на екран и разпечатка на детайлен протокол за ВОП.
8.02.50 (14.03.2022)
  • Масови плащания Добавена е поддръжка на банка ДСК
8.02.49 (08.03.2022)
  • Банкови извлечения Оптимизирана е работата с шаблони.
8.02.47 (04.03.2022)
  • Компютърно приключване Отстранен е проблем при годишно приключване, който довежда до грешни начални салда в текущата година.
8.02.43 (13.01.2022)
  • Себестойност Нова справка "Себестойност", която проследява вложените материали и непреки разходи при производство.
8.02.42 (14.12.2021)
  • Масови плащания Добавена е поддръжка на формата на ПроКредитБанк.
8.02.40 (02.12.2021)
  • Банкови извлечения AI Добавена е мнемоника "?", която приканва потребителя ръчно да попълни конкретна сума. След приключване на извлечение автоматично се показва "Журнал сметка", за да може счетоводителя да провери дали всичко е наред.
8.02.38 (18.11.2021)
  • Банкови извлечения AI Отстранен е проблем с изчисленията при мнемоника "..." в шаблоните. Мнемониката се използва за изчисляване на остатъчна сума при редове с конкретни суми.