ТРЗ ЗАПИ

11.01.05 (20.09.2023)
  • Масови плащания Добавена е поддръжка на масови плащания във формат за ТЕКСИМ БАНК.
11.01.03 (31.08.2023)
  • Ведомост за граждански договори Решен е проблем с невярно съдържание на справката при опция "Осигуровки от работодателя"
11.01.01 (02.08.2023)
  • Автоматично осчетоводяване Добавена е поддръжка на ФРЗ за личен труд на самоосигуряващите се.
  • Удостоверение 11 Отстранен е проблем при създаването на коригиращо или заличаващо Удостоверение 11.
11.01.00 (02.08.2023)
  • ЗБДОО 2023 Отразени са промените, които влизат в сила от август месец. Нов минимален осигурителен доход за самоосигуряващи се в размер на 780лв., нова таблица с проценти за ТЗПБ, промени в праговете на професиите.
11.00.23 (10.04.2023)
  • Нов документ Декларация за Запознаване с Вътрешните Актове на Работодателя
11.00.09 (07.02.2023)
11.00.07 (02.02.2023)
  • Потребители и роли Отстранен е проблем с изчезване на отредените роли за потребителите (при вход с потребител и парола). Може да се наложи да изберете ролите отначало.